7-8 maj finns vi på plats i Arena Varberg för att delta på en LEGOutställning tillsammans med […]